MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 10/01/2022, 16:07
LCC

 Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong (UpCOM)

Giá hiện tại: LCC 5.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LCC: 17.1.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 1 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: 22.6.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
LCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
LCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
LCC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
LCC: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.