MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/05/2023, 15:17
LBE

 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (HNX)

Giá hiện tại: LBE 13.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LBE: Bà Lê Thị Minh Trang - Phó Giám đốc chưa bán cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Minh Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: LBE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.000 CP (tỷ lệ 1,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 28.000 CP (tỷ lệ 1,4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2023.

Theo HNX

Các tin khác
LBE: Bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 29.11.2023
LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Họp HĐQT lần 10.2023
LBE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LBE: 24.10.2023, ngày GDKHQ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Họp HĐQT lần 8.2023
LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v ho[j HĐQT lần 7-2023
LBE: Công ty cổ phần Anphatek chưa bán cp
LBE: Cổ đông lớn Trần Nghĩa Tâm đã mua 10.600 cp
LBE: Bà Trần Thị Thanh Hường - Ủy viên HĐQT chưa mua cp
LBE: Bà Lê Thị Thanh Hằng - Ủy viên HĐQT chưa mua cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.