MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 20/03/2020, 09:01
KTU

 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Giá hiện tại: KTU 7.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KTU: 7.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTU của CTCP Môi trường đô thị Kom Tum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum, số 200 Ure, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020;
+ Thông qua việc lựa chọn

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
Hàng loạt cổ phiếu Upcom sắp bị hủy/tạm ngừng giao dịch
KTU: Ngày 30/10/2020, hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty
KTU: 4.6.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.600đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 1-5/6
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
KTU: Công bố về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
KTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
KTU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KTU: Báo cáo tài chính năm 2019
KTU: Bổ nhiệm ông Trần Minh Tấn giữ chức Phó TGĐ từ 01/04/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.