MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/06/2018, 11:05
KTU

 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Giá hiện tại: KTU 7.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KTU: 13.6.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTU của CTCP Môi trường đô thị Kom Tum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thông báo mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
+ Báo cáo tình hình hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
+ Báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2017;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
Hàng loạt cổ phiếu Upcom sắp bị hủy/tạm ngừng giao dịch
KTU: Ngày 30/10/2020, hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty
KTU: 4.6.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.600đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 1-5/6
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
KTU: Công bố về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
KTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
KTU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KTU: Báo cáo tài chính năm 2019
KTU: Bổ nhiệm ông Trần Minh Tấn giữ chức Phó TGĐ từ 01/04/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.