MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 22/09/2023, 00:00
KTC

 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: KTC 9.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KTC: Giải trình chênh lệch 5% Lợi nhuận còn lại hợp nhất trước và sau soát xét cho kỳ tài chính 30.6.2023
Các tin khác
KTC: 1.12.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (200 đ/cp)
KTC: Giải trình chênh lệch 5% Lợi nhuận còn lại hợp nhất trước và sau soát xét cho kỳ tài chính 30.6.2023
KTC: Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Lành giữ chức Phó TGĐ từ 18/09/2023
KTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
KTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
KTC: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ngưng hoạt động chi nhánh TP.HCM
KTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KTC: 22.5.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
KTC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
KTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.