MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/10/2023, 00:00
KKC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (HNX)

Giá hiện tại: KKC 5.5 -0.5(-8.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KKC: 01.11.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
KKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
KKC: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ Quý 4/ 2023
KKC: NQ HĐQT ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan
KKC: Thay đổi người công bố thông tin
KKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
KKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
KKC: Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
KKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KKC: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ Quý 3/ 2023
KKC: 01.11.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.