MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2023, 14:34
KHW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: KHW 22.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

.

 

Theo HNX

Các tin khác
KHW: CBTT Bất thường về Quyết định xử phạt thuế
KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thư mời cổ đông tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ
KHW: Đề cử, ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
KHW: Báo cáo thường niên 2023
KHW: 26.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KHW: 27.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
KHW: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
KHW: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023, KHKD năm 2024
KHW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
KHW: Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề về SXKD
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.