MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/05/2018, 09:56
KHL

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (UpCOM)

Giá hiện tại: KHL 0.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHL: 23.5.2018, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHL của CTCP Khoảng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hội đồng quản trị, và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

HNX

Theo HNX

Các tin khác
KHL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
KHL: Thay đổi giấy ĐKKD do đổi người đại diện pháp luật
KHL: Giải trình cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch
KHL: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
KHL: Ông Vũ Văn Ngọc làm TGĐ từ 3.12.2023
KHL: 3.12.2023, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
KHL: Hủy danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 (chốt ngày 19.4.2023)
KHL: 31.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
KHL: 1.11.2023, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
KHL: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.