MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/12/2017, 09:05
KGU

 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Giá hiện tại: KGU 19.0 -19.0(-100.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KGU: Chị bà Lê Thụy Tố Như - Thành viên BKS đã bán 3.720 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thụy Thủy Tiên
- Mã chứng khoán: KGU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.720 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thụy Tố Như
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.950 CP (tỷ lệ 0,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.720 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.720 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
CKG: CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang đăng ký chuyển nhượng 1.155.000 quyền mua
KGU: Ngày 19/07/2019, hủy ĐKGD cổ phiếu
KGU: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
KGU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
KGU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KGU: Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
KGU: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
KGU: AMERICA LLC đã bán 100 CP
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.