MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 03/10/2023, 00:00
KDM

 Công ty cổ phần Tập đoàn GCL (HNX)

Giá hiện tại: KDM 20.0 +0.2(+1.01%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KDM: Mẹ vợ ông Đặng Công Thức - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 331.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tân
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 331.000 CP (tỷ lệ 4,66%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Công Thức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 331.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2023.
 

File đính kèm :

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
KDM: Chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán so với năm 2022.
KDM: Em ông Đặng Công Thức - Chủ tịch HĐQT - đã bán 85.100 CP
KDM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
KDM: 15.02.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KDM:Mẹ vợ ông Đăng Công Thức - Chủ tịch HĐQT - đã bán 26.500 CP
KDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KDM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 và chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm trước
KDM: Em ruột ông Đặng Công Thức - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 85.200 CP
KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị xử lý tài sản cố định đã khẩu hao hết
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.