MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/09/2023, 00:00
IRC

 Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: IRC 7.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IRC: 29.9.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26 tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường Công ty, địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
IRC: Báo cáo thường niên 2023
IRC: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
IRC: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
IRC: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
IRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
IRC: Nghị quyết HĐQT ban hành quy chế CBTT
IRC: Ông Nguyễn Đăng Tấn-Giám đốc làm người Phụ trách quản trị từ 11.1.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.