MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/11/2023, 00:00
IDV

 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX)

Giá hiện tại: IDV 38.7 +1.0(+2.65%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IDV: 1.12.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDV của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 07/01/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/12/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
IDV: 4.3.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)
IDV: Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
IDV: NĐKCC thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023
IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
IDV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
IDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
IDV: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và thường trực hội đồng quản trị nhiệm kì 5
IDV: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên liên quan
IDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.