MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/03/2018, 14:45
HTR

 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (UpCOM)

Giá hiện tại: HTR 11.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTR: Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc đăng ký mua 2.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.100 CP (tỷ lệ 1,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/04/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HTR: Cổ đông lớn Trần Như Thắng đã mua 15.500 CP
HTR: Ngày 04/08/2023, hủy ĐKGD cổ phiếu
HTR: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
HTR: 6.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.150đ/cp)
HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HTR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022 bằng tiền
HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022
HTR: Ông Nguyễn Bá Thực đã bán 151.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 03/04/2023
HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HTR: Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục nội dung cảnh báo đối với cổ phiếu HTR
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.