MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
HTP

 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HNX)

Giá hiện tại: HTP 9.3 -1.0(-9.71%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTP: 18.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về hoạt đồng giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
          - Nội dung họp: + Kiện toàn Hội đồng quản trị, bao gồm: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
+ Thông qua phương án hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, qua đó trực tiếp sở hữu và đưa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
Công ty có Chủ tịch bị công an truy tìm liên quan vụ án tại Hưng Vượng Developer: Dồn gần 5.000 tỷ vào một dự án BĐS tại Bình Thuận, cổ phiếu rơi từ 5x về 1x
HTP: Đính chính thông tin liên quan đến Chủ tịch HĐQT Lương Văn Quang
Công an truy tìm Tổng giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer cùng Chủ tịch mới của 1 công ty nghìn tỷ trên sàn chứng khoán
HTP: Thay đổi giấy ĐKKD do đổi người đại diện pháp luật
HTP: Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng làm Trưởng BKS từ 28.5.2024
HTP: 6.6.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HTP: Hạn chế giao dịch từ 22.5.2024
HTP: 7.6.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HTP: Ông Lương Văn Quang, Phạm Duy làm Chủ tịch HĐQT, TGĐ từ 16.5.2024
HTP: Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.