MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/03/2024, 00:00
HSV

 Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: HSV 6.1 +0.7(+12.96%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HSV: Đặng Phạm Ý Mỹ - CĐL - đã mua 505.400 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phạm Ý Mỹ
- Mã chứng khoán: HSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 390.000 CP (tỷ lệ 2,48%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 505.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 895.400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,69%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/02/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HSV: Đính chính Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024
HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
HSV: Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bât thường năm 2024
HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v mở tài khỏan giao dịch ký quỹ với Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam
HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
HSV: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
HSV: Đặng Phạm Ý Mỹ - đã bán 500.000cp - không còn là cổ đông lớn
HSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v phê duyệt phương án SXKD và nhu cầu tín dụng năm 2024
HSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.