MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 04/04/2018, 13:35
HMS

 Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: HMS 40.7 +0.3(+0.74%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HMS: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã bán 3.146.300 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Mã chứng khoán: HMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.146.300 CP (tỷ lệ 39,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Minh Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 339.922 CP (tỷ lệ 4,25%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 83.689 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Việt Thi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 30.970 CP (tỷ lệ 0,39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.146.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.146.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/03/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/03/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HMS: Số lượng cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 10.919.830 cp
HMS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HMS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
HMS: ĐKGD bổ sung 919.846 cổ phiếu
HMS: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được
HMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
HMS: Nghị quyết HĐQT thông qua vốn điều lệ mới
HMS: Báo cáo phát hành tăng vốn điều lệ trả cổ tức 2022
HMS: 17.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)
HMS: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.