MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/01/2024, 00:00
HLS

 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: HLS 11.5 -1.9(-14.18%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Các tin khác
HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2023
HLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
HLS: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HLS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ
HLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HLS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
HLS: Con của bà Nguyễn Thị Kim Hoa-Phó TGĐ đã mua 94.500 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.