MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 03/05/2018, 08:41
HLA

 Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HOSE)

Giá hiện tại: HLA 0.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MHL: Công Ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu đã bán 300.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công Ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
- Mã chứng khoán: MHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.682.868 CP (tỷ lệ 31,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Xảo Cơ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 750.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.382.868 CP (tỷ lệ 26,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá thỏa thuận chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2018.

HNX

Theo HOSE

Các tin khác
HLA: Cổ phiếu duy trì diện đình chỉ giao dịch
HLA: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán
HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán
HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán
HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
HLA: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM
HLA: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.