MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/03/2024, 00:00
HEV

 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX)

Giá hiện tại: HEV 30.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HEV: 28.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toản Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
HEV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bổ sung)
HEV: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS Hoàng Thị Thu Hằng
HEV: 28.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: Báo cáo thường niên 2023
HEV: 29.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEV: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.