MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/09/2021, 11:06
HDO

 Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HOSE)

Giá hiện tại: HDO 0.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDO: Ông Nguyễn Thanh Toàn đã mua 1.014.100 CP, trở thành CĐL từ 20/08/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Toàn
- Mã chứng khoán: HDO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 186.700 CP (tỷ lệ 1,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.014.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,14%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/08/2021.

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
HDO: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
HDO: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
HDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
HDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán
HDO: Thông báo về trạng thái chứng khoán
HDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
HDO: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM
HDO: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch
HDO: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
HDO: Ông Nguyễn Thanh Toàn đã bán 1.200.800 CP, không còn là cổ đông lớn từ 12/11/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.