MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/05/2023, 07:42
HCB

 Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (UpCOM)

Giá hiện tại: HCB 19.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HCB: Chồng bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc đăng ký mua 379.791 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Anh
- Mã chứng khoán: HCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 689.125 CP (tỷ lệ 13,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 379.791 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Tùng Phạm Thị Xuân Nguyệt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 378.750 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 552.500 CP (tỷ lệ 7,28%) 10,63%)


Theo HNX

Các tin khác
HCB: 23.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (2.000 đ/cp)
HCB: 26.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HCB: Nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức năm 2023 (2.000 đ/cp)
HCB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
HCB: Nghị quyết HĐQT thông qua phương hướng SXKD tại XN May Duy Trung 2
HCB: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch quý 4 năm 2023
HCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
HCB: Bà Trương Thị Khánh Hiền - Thành viên BKS đã bán 209.321 CP
HCB: Chồng bà Phạm Thị Xuân Nguyệt - Tổng Giám đốc đã mua 379.791 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.