MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 01/08/2023, 00:00
HAV

 Công ty Cổ phần rượu Hapro (UpCOM)

Giá hiện tại: HAV 2.9 -0.3(-9.38%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HAV: 15.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAV của CTCP Rượu Hapro như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Thời gian họp: Tháng 09/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HAV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
HAV: Thay đổi nhân sự theo ĐHCĐ thường niên năm 2023
HAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HAV: 15.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HAV: Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
HAV: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
HAV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
HAV: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
HAV: Thông báo về trạng thái chứng khoán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.