MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/11/2017, 09:06
GTN

 Công ty cổ phần GTNfoods

Giá hiện tại: GTN 18.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLC: CTCP GTNfoods đăng ký mua 3.091.949 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP GTNfoods
- Mã chứng khoán: VLC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.200.236 CP (tỷ lệ 70,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nghiêm Văn Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.091.949 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/12/2017.

HNX

Theo HOSE

Các tin khác
GTN: Chốt DSCĐ để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu GTN thành VLC
GTN: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
GTN: Giải trình chênh lệch LNST HN và riêng quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước
GTN: HĐQT thông qua hồ sơ phát hành và ký hợp đồng sáp nhập
GTN: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Vilico (VLC) thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập với GTNFoods
GTN: Danh sách nhân sự tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
GTN: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
GTN: 4.11.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
GTN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.