MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/05/2024, 00:00
GSM

 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: GSM 21.6 +0.8(+3.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GSM: Chị dâu ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 2.917.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Linh Giang
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.917.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.917.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.917.300 CP (tỷ lệ 10,21%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Đã hoàn thành
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/05/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
GSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GSM: Nguyễn Thị Nhân Ái - đã bán 2.917.300 CP
GSM: Chị dâu ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 2.917.300 CP
GSM: CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành - đã mua 200.000 CP
GSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GSM: Thay đổi thời hạn gửi thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
GSM: Nguyễn Thị Nhân Ái - đăng ký bán 2.917.300 CP
GSM: Chị dâu ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.917.300 CP
GSM: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên 2024
GSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.