MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 25/04/2024, 00:00
GSM

 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: GSM 22.9 -0.2(-0.87%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GSM: Nguyễn Thị Nhân Ái - đăng ký bán 2.917.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhân Ái
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.917.300 CP (tỷ lệ 10,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.917.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu để đầu tư kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/04/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/05/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
GSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
GSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
GSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GSM: Nguyễn Thị Nhân Ái - đã bán 2.917.300 CP
GSM: Chị dâu ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 2.917.300 CP
GSM: CTCP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành - đã mua 200.000 CP
GSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GSM: Thay đổi thời hạn gửi thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
GSM: Nguyễn Thị Nhân Ái - đăng ký bán 2.917.300 CP
GSM: Chị dâu ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.917.300 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.