MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 19/02/2024, 00:00
GEE

 Công ty cổ phần Điện lực GELEX (UpCOM)

Giá hiện tại: GEE 31.6 +0.7(+2.27%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GEE: 29.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông tin cụ thể được ghi trong thư mời họp cổ đông
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/03/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
GEE: Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C - đã bán 1.500.000 CP
GEE: Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C - đăng ký bán 1.500.000 CP
HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Điện lực Gelex
GEE: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ
GEE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GEE: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Luyện giữ chức Thành viên độc lập HĐQT từ 27.03.2024
GEE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GEE: 27.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
GEE: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
GEE: Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Nguyễn Trọng Trung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.