MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 31/07/2023, 00:00
GDW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

Giá hiện tại: GDW 24.4 -2.2(-8.27%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GDW: 7.8.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2023
          - Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp Nước Gia Định - 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định - địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 

 

 

Theo HNX

Các tin khác
GDW: Công bố thông tin về việc đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu
GDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị báo cáo KQHĐ SXKD năm 2023
GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
GDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ năm Hội đồng quản trị năm 2023
GDW: Nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
GDW: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến bằng văn bản
GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
GDW: 7.8.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
GDW: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền)
GDW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.