MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/03/2023, 15:07
GDW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

Giá hiện tại: GDW 24.1 -2.0(-7.66%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GDW: 17.3.2023 ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cấp nước Gia Định – địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Công ty năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập;
+ Phương án phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
+ Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
+ Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị năm 2023;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 29/03/2023).


Theo HNX

Các tin khác
GDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị báo cáo KQHĐ SXKD năm 2023
GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
GDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ năm Hội đồng quản trị năm 2023
GDW: Nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
GDW: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến bằng văn bản
GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
GDW: 7.8.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
GDW: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền)
GDW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
GDW: 21.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.