MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/03/2023, 14:30
GCB

 Công ty Cổ Phần Petec Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: GCB 18.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GCB: 8.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GCB trên sàn chứng khoán Hà Nội - HNX;
+ Các vấn đề khác liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp
          - Thời gian họp: Tháng 04/2023


Theo HNX

Các tin khác
GCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chốt dánh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
GCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
GCB: Ông Nguyễn Thời Đại-TGĐ làm GĐ chi nhánh T.P Hồ Chí Minh
GCB: Nghị quyết HĐQT đồng ý ngừng hoạt động chi nhánh tại Quy Nhơn-Bình Định
GCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
GCB: Bà Nguyễn Thị Bích Trâm làm Phó TGĐ Tài chính từ 1.9.2023
GCB: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thời Đại giữ chức Tổng giám đốc từ 1.9.2023
GCB: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Sơn Tùng
GCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.