MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 04/03/2020, 10:08
FOX

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (UpCOM)

Giá hiện tại: FOX 51.8 +0.5(+0.97%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FOX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Các tin khác
FOX: UBCKNN đã nhận tài liệu kết quả tăng vốn từ nguồn VCSH
FOX: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
FOX: Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư dự án TT Dữ liệu FPT Telecom HN03
FOX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 492.509.164 cp
FOX: Đã phát hành 164.169.626 cổ phiếu thưởng
FPT Telecom (FOX) lãi gần 2.300 tỷ đồng sau 9 tháng, đem 50% tài sản đi gửi ngân hàng
FPT Telecom chốt danh sách thưởng 164 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 5.000 tỷ đồng
FOX: 19.10.2023, ngày GDKHQ thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:50)
FOX: Giải trình biến động LNST trên báo cáo riêng giữa niên độ năm 2023 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước
FOX: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý 2/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.