MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/03/2023, 15:35
FCC

 CTCP Liên hợp Thực phẩm (UpCOM)

Giá hiện tại: FCC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FCC: 18.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023
FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.000 CP
FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.000 CP
FCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.600 CP
FCC: 18.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.