MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 20/06/2023, 16:26
FCC

 CTCP Liên hợp Thực phẩm (UpCOM)

Giá hiện tại: FCC 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Công
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: FCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.170 CP (tỷ lệ 0,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.170 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP0,5%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: nhu cầu cá nhân thay đổi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2023.


Theo HNX

Các tin khác
FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023
FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
FCC: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.000 CP
FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.000 CP
FCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FCC: Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.600 CP
FCC: 18.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.