MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/02/2023, 17:22
EBS

 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: EBS 11.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
EBS: 14.3.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (850đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EBS của CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội – nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023; biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo HNX

Các tin khác
EBS: Hồ sơ ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
EBS: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
EBS: Báo cáo thường niên 2023
EBS: 24.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
EBS: 14.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (800đ/cp)
EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông
EBS: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023
EBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
EBS:Quyết định số: 78637/QĐ-CTHN-TTKT9-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Giáo dục tại TP. Hà Nội
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.