MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/12/2014, 10:59
E1SSHN30

 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30

Giá hiện tại: E1SSHN30 9.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
E1SSHN30: Chấp thuận niêm yết 10.100.000 chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1 . Chấp thuận Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI được niêm yết chứng chỉ quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục

Tên chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30

Mã chứng khoán: E1SSHN30

Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 10.100.000 chứng chỉ quỹ

(Mười triệu một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)

Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 101.000.000.000 đồng

(Một trăm linh một tỷ đồng)

Điều 2. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HNX.

Theo HNX

Các tin khác
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 15/01/2024
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/12/2017
E1SSHN30: Ngày 31/08/2017, hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ SSI
E1SSHN30: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2017
E1SSHN30: Thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM HNX30 để cơ cấu lại danh mục đầu tư
E1SSHN30: Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2017
E1SSHN30: Thông báo về ngày ĐKCC để chốt quyền chứng chỉ quỹ E1SSHN30
E1SSHN30: 22.3.2017, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
E1SSHN30: Thông báo ngừng giao dịch quỹ ETF SSIAM HNX 30 để cơ cấu lại danh mục đầu tư
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.