MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
DWC

 CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UpCOM)

Giá hiện tại: DWC 9.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DWC: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWC của CTCP Cấp nước Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể tại thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

Theo HNX

Các tin khác
DWC: Bầu ông Đỗ Hoàng Phúc giữ chức Chủ tịch HĐQT
DWC: Bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
DWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DWC: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trang cổ phiếu DWC bị đưa vào diện cảnh báo
DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DWC: Về việc giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC năm 2022 chuyển từ lỗ sang lãi ở BCTC năm 2023.
DWC: Về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán BCTC năm 2023
DWC:Giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC kiểm toán năm 2022.
DWC: Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.