MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/05/2024, 00:00
DSD

 Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (UpCOM)

Giá hiện tại: DSD 20.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DSD: 24.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSD của CTCP DHC Suối Đôi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024;
+ Tờ trình giao dịch người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ;
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công viên Suối khoáng nóng núi Thần Tài
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 25/06/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán năm 2024
DSD: NQ HĐQT v.v ký kết hợp đồng thi công sửa chữa hạ tầng cảnh quan với CTCP DHC Sông Hàn
DSD: NQ Hội đồng quản trị v.v điều chỉnh dự án liên kết mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài
DSD: 24.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DSD: Chị ruột ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 411.100 CP
DSD: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.