MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/07/2021, 11:51
DNY

 Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Giá hiện tại: DNY 2.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNY: Chị ruột bà Phan Thị Thảo Sương - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 404.999 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thúy Vân
- Mã chứng khoán: DNY
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 404.999 CP (tỷ lệ 1,5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Thị Thảo Sương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.333.499 CP (tỷ lệ 16,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 404.999 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/08/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DNY: Bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã bán 230.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 05/11/2021
DNY: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
DNY: Cổ đông lớn Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã bán 260.000 CP
DNY: Ngày 17/11/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu
DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thép Dana Ý (DNY) đã thông qua kế hoạch rời sàn, hủy tư cách công ty đại chúng
DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thép Dana Ý lấy ý kiến cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán
DNY: Quyết định HĐQT v/v thành lập Ban kiểm toán lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
DNY: 20.8.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.