MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 25/07/2021, 23:52
DNY

 Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Giá hiện tại: DNY 3.6 +0.7(+24.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNY: Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà đã mua 636.657 CP, trở thành CĐL từ 16/07/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Cẩm Hà
- Mã chứng khoán: DNY
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.139.594 CP (tỷ lệ 4,22%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 636.657 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.776.251 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,58%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/07/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DNY: Bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã bán 230.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 05/11/2021
DNY: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
DNY: Cổ đông lớn Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã bán 260.000 CP
DNY: Ngày 17/11/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu
DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thép Dana Ý (DNY) đã thông qua kế hoạch rời sàn, hủy tư cách công ty đại chúng
DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thép Dana Ý lấy ý kiến cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán
DNY: Quyết định HĐQT v/v thành lập Ban kiểm toán lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
DNY: 20.8.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.