MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
DIH

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX)

Giá hiện tại: DIH 18.9 -0.1(-0.53%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DIH: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;

 

Theo HNX

Các tin khác
DIH: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cp lẻ
DIH: Bản điều lệ (tháng 4.2024)
DIH: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
DIH: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2023 bằng cp trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
DIH: Báo cáo thường niên 2023
DIH: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DIH: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
DIH: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DIH: DIH-Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
DIH: DIH-BC kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.