MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/03/2023, 18:13
DIC

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (UpCOM)

Giá hiện tại: DIC 1.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DIC: 27.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIC của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.


Theo HNX

Các tin khác
DIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DIC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
DIC: Giải trình kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC bán niên năm 2023
Đầu tư và thương mại DIC nối dài mạch thua lỗ quý thứ 9 liên tiếp, lỗ luỹ kế 332 tỷ đồng
DIC: Nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Văn Quyến
DIC: Hợp đồng kiểm toán BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023
DIC: Duy trì hạn chế giao dịch
Một chi nhánh Công ty sản xuất VLXD của DIC phải dừng sản xuất dòng ngói do trùng với đối thủ
DIC: Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT chưa bán 71.836 cổ phiếu
DIC: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.