MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 30/06/2023, 00:00
DCH

 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: DCH 10.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
Các tin khác
DCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DCH: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
DCH: Bổ nhiệm bà Vũ Thùy Linh giữ chức Trưởng BKS từ 29/06/2023
DCH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DCH: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
DCH: 25.5.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp)
DCH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.