MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/05/2019, 09:03
CT3

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (UpCOM)

Giá hiện tại: CT3 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CT3: Ông Phạm Văn Thúy - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm văn Thúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CT3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 770.072 CP (tỷ lệ 9,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2019.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ- HĐQT
CT3: 15.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CT3: Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CT3: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CT3: Bổ nhiệm ông Vũ Văn Cường giữ chức Người được ủy quyền CBTT từ 21.03.2024
CT3: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CT3: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh KDKD năm 2023
CT3: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
CT3: Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Bình Thiên giữ chức Phụ trách quản trị từ 08/08/2023
CT3: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.