MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/05/2024, 00:00
CMM

 Công ty cổ phần Camimex (UpCOM)

Giá hiện tại: CMM 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMM: Lữ Hồng Lam - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 85.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lữ Hồng Lam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: CMM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 85.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá thị trường và thanh khoản của cổ phiếu không theo dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/05/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CMM: NQ HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay
CMM: NQ Hội đồng quản trị về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
CMM: Đính chính công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu CMM ra công chúng
CMM: Đính chính công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu CMM ra công chúng
CMM: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
CMM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
CMM: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
CMM: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 11/05/2024)
CMM: Lữ Hồng Lam - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 85.000 CP
CMM: Đã phát hành 3.400.000 cp ra công chúng (sửa đổi)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.