MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 26/10/2023, 00:00
CMM

 Công ty cổ phần Camimex (UpCOM)

Giá hiện tại: CMM 8.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMM: Bà Lữ Hồng Lam - Trưởng BKS đăng ký bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lữ Hồng Lam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: CMM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2023.

Theo HNX

Các tin khác
CMM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
CMM: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
CMM: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 11/05/2024)
CMM: Lữ Hồng Lam - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 85.000 CP
CMM: Đã phát hành 3.400.000 cp ra công chúng (sửa đổi)
CMM: Ông Bùi Đức Dũng - Thành viên HĐQT đã mua 3.400.000 cổ phiếu
CMM: Đã phát hành 3.400.000 cp ra công chúng
CMM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 97.899.998 cp
CMM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMM: Ông Bùi Đức Dũng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 3.400.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.