MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/02/2023, 11:07
CLX

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Giá hiện tại: CLX 13.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLX: 13.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLX của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
Các nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể địa điểm sau.
          - Thời gian họp: ngày 14/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
CLX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CLX: CTCP Transimex - đã bán 195.100 CP
CLX: CTCP Transimex - đăng ký bán 500.000 CP
CLX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CLX: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC hợp nhất năm 2023
CLX: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dụng trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
CLX: CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu
CLX: CTCP Transimex đã bán 100.800 cổ phiếu
CLX: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CLX: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.