MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/04/2023, 13:32
CK8

 Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (UpCOM)

Giá hiện tại: CK8 3.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP đã bán 1.365.800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: CK8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.365.800 CP (tỷ lệ 45,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.365.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.365.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu Hiền
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lưu Bích Hạnh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Huy
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Huệ Linh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Nguyệt Minh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Hải Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%) 0%) 0%) 0%) 0%)


Theo HNX

Các tin khác
CK8: 8.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CK8: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CK8: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
CK8: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CK8: Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính năm 2023
CK8: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
CK8: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
CK8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
CK8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CK8: Bà Hoàng Thùy My đã mua 699.900 CP, trở thành CĐL từ 14/04/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.