MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2023, 10:27
CJC

 Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)

Giá hiện tại: CJC 25.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CJC: Ông Ngô Việt Hải - Ủy viên HĐQT đã bán 791.940 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Việt Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 791.940 CP (tỷ lệ 19,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 791.940 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 791.940 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2023.


Theo HNX

Các tin khác
CJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CJC: Ngày 26/08/2024, giao dịch 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
CJC: 29.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
CJC: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: 9.11.2023,chấp thuận niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về Báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.