MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 19/05/2023, 17:07
CJC

 Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)

Giá hiện tại: CJC 25.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Các tin khác
CJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CJC: Ngày 26/08/2024, giao dịch 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
CJC: 29.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
CJC: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: 9.11.2023,chấp thuận niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về Báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.