MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/11/2023, 00:00
CJC

 Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)

Giá hiện tại: CJC 25.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CJC: 29.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toàn và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023;
          - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung đã thông qua tại Nghị quyết số 553/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 05/12/2023
+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 16/12/2023
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CJC: Ngày 26/08/2024, giao dịch 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
CJC: 29.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
CJC: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CJC: 9.11.2023,chấp thuận niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu
CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về Báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.