MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đỗ Tuấn Anh
Tên :

Đỗ Tuấn Anh

Sinh năm : 20/05/1968
Số CMND : 024470584
Nguyên quán : Quỳnh Phụ - Thái Bình
Cư trú : Đường 3/2 , Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_99613/do-tuan-anh.chn
Nguyên quán: Quỳnh Phụ - Thái Bình
Công TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Công TNHH MTV Tổng Công ty 28 (AGTEX28)

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
AG1
1,580,601 32.5% 01/2018 12.3

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công TNHH MTV Tổng Công ty 28 (AGTEX28)  MBB 23,537,545 22/08/2022 564.9
AG1 3,161,201 31/12/2022 24.7
ATD 1,308,800 31/05/2018 0.0

Xem tiếp

AQN 1,164,747 22/04/2019 11.1
HPU 1,066,400 31/12/2018 7.9
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 10/1993 đến năm 2001: Nhân viên, sau đó làm Trưởng phòng Kế hoạch- Xí nghiệp 3 Tổng công ty 28
  - Từ tháng 12/2001 - tháng 12/2003: Trưởng phòng Kế hoạch - Xí nghiệp 2 Tổng công ty 28
  - Từ tháng 01/2004 - tháng 11/2004: Giám đổc Chi nhánh Đà Nằng - Tổng công ty 28
  - Từ tháng 12/2004 - tháng 3/2013: Phó Giám đốc, sau đó lảm Giám đốc Công ty TNHH MTV 28.1 - Tổng công ty 28
  - Từ tháng 4/2013 - 23/9/2016: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 28 kiêm Chủ tịch công ty TNHH MTV 28.1.
  - Từ 24/09/2016 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 28 kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.